Calculaties

Wij beschikken over technici die met behulp van beproefde software snel en efficiënt uw begrotingen kunnen maken voor werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties.

Opbouw calculatie

In de praktijk blijkt dat de opbouw van de calculatie in onderdelen volgens het inschrijvingsformulier het handigst werkt. Als om een of andere reden een indeling volgens de NL/SfB codering of STABU systematiek gewenst is, is dit zondermeer te verwezenlijken. De calculatie bestaat uit drie niveaus:

  • Hoofdonderdelen
  • Onderdelen
  • Artikelen

Per onderdeel krijgt u inzicht in de materiaal-, kortings- en toeslagbedragen, de gecalculeerde uren en de montagetarieven. De normtijden volgens Gustaf-Ende en/of Uneto worden gehanteerd. Met het totaliseren op hoofdonderdelen kan gemakkelijk het inschrijfformulier worden ingevuld.

Kosten delen

Natuurlijk probeert u uw calculatiekosten zo laag mogelijk te houden. Toch hoeft uitbesteden niet duurder uit te vallen dan het in eigen beheer uitrekenen. Zo mogelijk (maar alleen als u als eerste opdrachtgever dat wenst), wordt de calculatie eveneens aan uw collegae aangeboden. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt een percentage van de kosten in rekening gebracht.

Wat krijgt u?

U krijgt op de afgesproken dag een calculatie toegeleverd, digitaal, pdf of Excel. Ook worden kopieën van aangevraagde offertes bijgeleverd alsmede eventuele ontwerpschetsen en een tabel waarin de desbetreffende leveranciers vergeleken zijn. Bij meerdere deelnemers worden de standaardkortingen van de groothandel gehanteerd en de al eerder genoemde normtijden volgens Gustaf-Ende en Uneto. U bent met deze standaardcalculatie in staat een commerciële prijs te maken voor inschrijving.

Installatiedesk medewerker

Onze diensten