Installatieberekeningen

Bij de uitvoering van bouw- en installatiewerk moet u kunnen rekenen op professionele ondersteuning. Als fullservicepartner neemt de InstallatieDesk u veel tijdrovend werk uit handen. De berekeningen worden nauwkeurig en efficiënt uitgevoerd. Onze specialisten voeren immers dagelijks rekenopdrachten uit voor zowel de woning- als utiliteitsbouw. Wij kunnen voor u de volgende berekeningen uitvoeren:

Warmteverliesberekening

De te vervaardigen warmteverliesberekeningen kunnen worden uitgevoerd volgens de navolgende berekeningsmethoden: ISSO-publicatie 51, 53, 57, 60. Middels het programma VABI Elements of BINK Warmteverliesberekening wordt het vermogen berekend dat in een gebouw of vertrek nodig is om de ontwerptemperatuur te behalen. De berekeningswijze is geheel conform de bovengenoemde normen.

Koellastberekening

Middels het Vabi programma ‘Elements Koellastberekening’ wordt het maximale koelvermogen berekend dat in een gebouw of vertrek nodig is om de temperatuur en de absolute vochtigheid van de vertreklucht bepaalde waarden niet te doen overschrijden. De berekeningwijze is geheel conform de nederlandse norm NEN5067.

Temperatuuroverschrijdingsberekening

Met het programma ‘Elements Gebouwsimulatie’ wordt een temperatuuroverschrijding van de ruimtetemperatuur in een standaard klimaatjaar voorspeld en eventueel getoetst aan de Arbo-aanbevelingen voor kantoorruimtes, Arbo-eis veiligheidsbesluit, RGD-eis of aan andere eisen.

CV Leidingnet berekening

Met het Vabi programma ‘VA100 Leidingnet’ wordt het leidingnet berekend om te dimensioneren, de systeemdruk van de installatie en inregeldrukken te bepalen. De berekeningsmethode is geheel volgens ISSO-publicatie 18 “Leidingnet-berekening” en de ontwerpnorm NEN5064.

Tapwaterleidingnet berekening

Middels Vabi programma ‘VA109 Tapwater’ wordt het leidingnet berekend om te dimensioneren en de systeemdruk van de installatie te bepalen. De berekeningsmethode is geheel conform de werkbladen van de VEWIN EW ISSO-publicatie 55 en de eisen gesteld door de werkgroep “Inspectie en Automatisering” van de VEWIN.

Hemelwater of vuilwaterleidingnet berekening

Met het Vabi programma ‘VA120 Hemelwater- en Vuilwaterafvoer’ wordt het afvoerstelsel berekend om te dimensioneren. De berekeningsmethode is geheel volgens de van toepassing zijnde richtlijnen en normen NEN3215 en NPR3216 voor traditionele systemen (gedeeltelijk gevulde systemen). Bij de bepaling van de capaciteit en de afmetingen van binnen rioleringssystemen worden de boven genoemde normen gevolgd voor traditionele systemen.

Luchtkanalenberekening

Middels het Vabi programma ‘VA104 Luchtkanalen’ wordt het luchtkanalenstelsel berekend om te dimensioneren, de systeemdruk van de installatie en inregeldrukken te bepalen. De berekening is volgens ISSO-publicatie 17 “Luchtkanalen, drukverlies, thermische en akoestische berekeningen”. Weerstanden van aftakkingen en verloopstukken worden bepaald met behulp van formules uit deze publicatie.

Geluid in luchtkanalen

Middels Vabi programma ‘VA112 geluid in luchtkanalen’ wordt berekend het aantal dB dat in elke frequentieband gedempt moet worden om aan de geluidseis in het vertrek te voldoen. Voor elk kanaaldeel (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en voor bochten, aftakkingen, roosters etc. worden de eigen geluidsproductie en de geluidsdemping berekend.

Gasleidingnet berekening

Middels het Vabi programma ‘VA119 Gasleiding’ wordt het leidingnet berekend om te dimensioneren en de systeemdruk van de installatie te bepalen. De berekeningsmethode is geheel volgens NEN1078.

Lichtberekening

Met behulp van rekenprogramma’s van verschillende leveranciers (o.a. DiaLUX) kan een nauwkeurige berekening worden gemaakt van de horizontale verlichtingssterkte. Rekenvlakken die door één of meerdere armaturen verlicht worden kunnen willekeurig bepaald worden. De te berekenen ruimtes kunnen elke willekeurige vorm hebben. Ook de armaturen kunnen hiermee in elk willekeurig patroon worden geplaatst. Door de aanwezigheid van veel verschillende armatuurbestanden is een nauwkeurige berekening mogelijk.

Kabelnetberekening

Met behulp van een programma wordt het kabelnet berekend van de complete elektrotechnische installaties. De berekeningsmethode is geheel volgens de NEN1010 laatste uitgave.

Onze diensten