Kröller Müller Museum Otterlo

Ten behoeve van de renovatie van het Kröller Müller Museum verzorgt De InstallatieDesk de calculatie van de werktuigbouwkundige installaties.

Calculatie werktuigbouwkundige installaties

Circa 14.000m2 bvo

Kroller Muller museum