Sportcomplex Hogekwartier Amersfoort

Ten behoeve van het Sportcomplex Hogekwartier Amersfoort verzorgt De InstallatieDesk de calculaties  voor de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties.

Amersfoort was in vroegere tijden het zwemcentrum van Nederland. Het gemeentebestuur van Amersfoort heeft de ambitie uitgesproken om op nationaal niveau weer een belangrijke zwemstad te worden. Op basis van dit gegeven is besloten om een nieuw topsport- en zwemaccommodatie te gaan realiseren.

Het nieuwe sportcomplex Hogekwartier biedt een uitgebreid sportprogramma. Vanaf de Hogeweg is het gebouw met de opvallend gekleurde, ’s nachts oplichtende bekleding een eyecatcher bij binnenkomst van Amersfoort. Vanaf alle zijden zijn de verschillende functies in het gebouw door markante gevelopeningen herkenbaar.

Het gebouw scoort hoog op het gebied van duurzaamheid, uitgedrukt in een GPR-score van 9,5! Door vergaande isolatiemaatregelen, door het gebouw als het ware ‘in te pakken’, is minder energie nodig wat resulteert in een EPG-reductie van 6%. Er wordt naar gestreefd om de energie die voor het gebouw nodig is, zoveel mogelijk op de locatie zelf op te wekken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en biomassa, wat resulteert in een CO² reductie van 60%. De basis voor de uitwerking vormt de TCO (Total cost of ownership) benadering, waarbij de consequenties vanuit de exploitatie worden betrokken bij de planuitwerking om de onderhoudskosten te reduceren, levensduur te optimaliseren en het energieverbruik te verlagen. Concrete maatregelen die zijn toegepast: zeer hoogwaardige Rc waarde, trippel glas, LED-verlichting, Groen dak, Biomassa, warmtepompen, geïntegreerd GBS-systeem, PV-panelen, hemelwater gebruik etc.

De oplevering staat gepland voor oktober 2017.

De omvang van het sportcomplex betreft ca. 18500 m2 BVO

Architect:  Venhoeven CS architecten

Adviseur installaties: Innax Installatieadviseurs B.V.

1127_fullimage_buitenzijde hogekwartier voorgevel