Holland PTC Delft

De nieuwbouw voor Holland Particle Therapy Center betreft een behandelcentrum voor kanker waarin zowel behandeling als onderzoek kan worden uitgevoerd. Holland PTC is een samenwerking tussen het LUMC, Erasmus MC en de TU Delft.

In het gebouw wordt onderscheid gemaakt tussen een courant en een specifiek deel. Het courante deel bestaat uit het patientengebied, kantoren, laboratoria en een “imagecenter”. Er is ook een radionucliden-laboratorium voor toepassing van nucleaire handelingen voorzien. Dit deel heeft een open, transparant karakter.

Het specifieke deel huisvest o.a. opstellingen en distributie van de technische installaties. In het ontwerp is de inpassing van de technische infrastructuur binnen de dwingende eisen die gesteld worden vanuit de stralingsafscherming een speciale uitdaging. Vanuit een inkooppunt wordt de benodigde koude-warmte en kracht gekoppeld aan de diverse technische opstellingen. Koude- en warmte worden betrokken vanuit een centraal WKO systeem op het terrein van Technopolis (TU Delft). Omdat het koelsysteem van de bestralingsopstellingen hogere koelwatertemperaturen toestaat wordt toepassing van zogenaamde vrije koeling zwaar ingezet. Zo wordt vrijkomende energie binnen de gebouwinstallaties op efficiente wijze hergebruikt.

Verder is de uitgebreide toepassing van ICT binnen de complexe installatie-onderdelen een belangrijk onderdeel.

Om de installaties af te stemmen met de bouwkundige en constructieve ontwerpen is gekozen om met alle drie de ontwerpende partijen in een Bouw Informatie Model (BIM) te werken.

Calculatie werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties

Ca. 8.000m2 bvo, nieuwbouw

ptc