IKC de Rietpluim in Delfzijl

In de wijk Tuikwerd in Delfzijl wordt een nieuw kindcentrum gerealiseerd. Het nieuwe kindcentrum vervangt de huidige brede school in de wijk. Daarin zijn de basisscholen OBS De Garven, CBS De Vore en kinderopvang Kids2b gevestigd. Een deel van het huidige kindcentrum is vooruitlopend gesloopt om ruimte te maken voor de realisatie van het nieuwe kindcentrum aan de zuidkant. Het resterende deel van de oude school blijft in gebruik tot de nieuwbouw gereed is en in gebruik wordt genomen. Na het afronden van de bouw zal ook het resterende deel worden gesloopt.

Het kindcentrum bevindt zich in het gebied in Groningen waar rekening gehouden wordt met aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Het complex wordt conform NPR 9998 aardbevingsbestendig uitgevoerd. Het scholenplan is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarin 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.

Rol Installatiedesk

De Installatiedesk gaat alle installatieberekeningen, de engineering en werktekeningen in Revit voor de  E en W installaties verzorgen.

Rietpluim