Bibliotheek Den Helder

Calculatie elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.

Renovatie en nieuwbouw monumentaal pand

De nieuwbouw van de openbare bibliotheek op de hoek Beatrixstraat-Weststraat is ontworpen in de stijl van de naastgelegen School 7. Niet alleen in vormgeving, maar ook qua materiaalkeuze: baksteen en gedetailleerd metselwerk. De uit 1904 daterende School 7 blijft ook in zijn geheel bestaan en dus niet alleen met de karakteristieke gevel.
De oorspronkelijke situatie is het uitgangspunt geweest voor de (ver)nieuwbouw. De structuur van lokalen, gangen en toiletten is intact gelaten. Bestaande detaillering van de gangen, lokalen, zolders en binnenwanden wordt zo veel mogelijk behouden en gerestaureerd. De nieuwe bibliotheek krijgt een open karakter met grote ramen en zelfs een hoekerker van waaruit je naar het straatgewoel kunt kijken.

Architect: Drost & Van Veen / Rotterdam

Bibliotheek Den Helder