BrinkToren Amsterdam

De BrinkToren is circa 90 meter hoog en zal na oplevering plaats bieden aan een groot aantal nieuwe bewoners in Overhoeks. Het plan bestaat uit ca. 400 woningen, waaronder ruim 100 sociale huurwoningen voor Ymere, 30 zorgwoningen, een buurtkamer en ruim 250 middeldure huurwoningen. Het plan draagt bij aan een oplossing voor het nijpend tekort aan kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor o.a. young professionals, starters, jonge koppels, (internationale) studenten en onderzoekers in Amsterdam.

Duurzaamheid, groen en waterberging

Naast aandacht voor kwaliteit en gezondheid van de toekomstige bewoners van de BrinkToren, is de toren ook duurzaam. Door de combinatie van talrijke PV-cellen op de verschillende daken, terrassen en gevels én door de realisatie van extra duurzaamheids-voorzieningen, wordt het gebouw energieneutraal. Daarnaast worden de verschillende terrassen en daken uitgerust met Polderdaken, waardoor er waterberging kan plaatsvinden en er groene binnentuinen en dakterrassen kunnen worden gecreëerd. Het opgevangen regenwater wordt tijdens het groeiseizoen hergebruikt voor het bewateren van deze daktuinen.

Werkzaamheden

Voor de opdrachtgever gaat De Installatiedesk de E en W installaties calculeren. Onder andere voor de disciplines hemelwaterafvoer, verwarmingsinstallaties, koelinstallaties, centrale elektronische voorzieningen, verlichtingsinstallaties etc. Omdat het project om 400 appartementen gaat, wordt er in samen met de opdrachtgever gekeken naar slimme oplossingen in de vorm van prefab. Bij prefab worden installaties in de werkplaats voorbereid. Dit heeft als voordeel dat er geen last wordt ondervonden van weersinvloeden en dat er onder geconditioneerde omstandigheden kan worden gewerkt. Dit is een snelle en efficiënte manier van installeren voor met name projecten waar veel repeterend werk in zit.

Brinktoren Amsterdam